I ordlisten vår finner du forklaring på alle de viktigste transportbegrepene. Informer deg nå!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Dette er en internasjonal overenskomst om transport av farlig gods på vei.
 • AÖSp

  AÖSp = Østerrikske spedisjonsbetingelser (Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen)  Den Østerriske spedisjonsbetingelse gjelder kun ved nærmere avtale. Den regulerer blandt annet rettsforholdet mellom ordregiver og steditør samt speditørens ansvar.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR er overenskomsten om transportavtaler i internasjonal veitransport". Ved grenseoverskridende veitransport er bestemmelsene i CMR obligatoriske for alle avtaleland.
 • Code of Conduct

  En "Code of Conduct" eller "adferdskodeks" er en samlig av etiske retningslinjer som bedriftene slutter seg til frivillig og dekker en rekke situasjoner og hendelser.
  WALTER GROUP har utviklet en egen Code of Conduct som hjelper medarbeidere og ledere når de tar beslutninger og handler på vegne av bedriften.  Code of Conduct (PDF)

 • Coilspole

  Plate- og stålruller betegnes også som "colis". For å kunne laste slike coils (ruller, som kan veie flere tonn) på en sikker måte, trengs enten en helt spesiell forpakning (stativ) eller en trailer med trommelbrønn.
  Brønnen er en senket del av bunnen i traileren på mellom 5 og 8,5 meter. Den kan dekkes til når annen type gods transporteres.  LKW WALTERS trailer-flåte

 • CONNECT

  CONNECT er vår nett-portal for kunder, der oppdrag avvikles enkelt og greit med et museklikk. Andre fordeler er oversikt over aktuelle oppdrag og mye ny og nyttig informasjon. Gå inn på CONNECT og se en demonstasjon av hva som finnes.

  CONNECT

D

 • Dekking

  Dekking er en type lastsikring (låsing).

  Ved lastsikring med låsing surres lasten slik at tyngekraften fra godset økes og dermed gir bedre lastsikring.

  Dette oppnår man bl.a. ved å surre med stropper.

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL er et begrep fra lastsikringen. Det er en europeisk standard for forsterkede vognpåbygg. XL påbygg følger denne standarden (forsterkede vognpåbygg). Hele LKW WALTERS trailerflåte for kombinert trafikk følger EN 12642 XL.
 • EURO-klasser (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 eller 6 står for de forskjellige motorklassene for lastebiler med lavt støy- og utslippsnivå. LKW WATER bruker i stadig større grad transportpartnere med miljøvennlig utstyr fra EURO-klasse 4.

F

 • Fraktbørs

  På en fraktbørs blir laster og transporter avtalt (oftest på nettet) mellom de som har gods som skal fraktes de som har lasterom å tilby.
 • Friksjonsverdi µ (my)

  Når lasten står på planet, oppstår det friksjon mellom godset og gulvet, som uttrykkes i friksjonsverdien. Den brukes til å beregne hvor mye godset vil bevege seg på planet og hvor mange stropper som trengs.
 • FTL

  FTL er den engelske forkortelsen for "Full Truck Load" (fullbiltransport).
 • Fullt lass

  En "fullbiltransport" er en full bil som -vanligvis- er beregnet på én mottaker. Den internasjonale betegnelsen er "FTL" - full truck load.

G

 • GREEN transport

  "GREEN transport" er LKW WALTERS eget merke som sammefatter alt vi gjør for å minske skadelige utslipp ved transporter.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = Grundlagen der Zusammenarbeit ("samarbeidsgrunnlaget")
  Er grunnlaget for samarbeidet med våre transportpartnere.

I

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) er internasjonale, standardiserte handelsklausuler. De sammenfattes og utgis av Det internasjonale handelskammeret, ICC (aktuell versjon: Incoterms 2010). Partene i en handel (selger, kjøper), kan avtale klausuler fra Incoterms. Incoterms regulerer leveringsforpliktelsene mellom selger og kjøper i en salgskontrakt, spesielt med tanke på risikoansvar og leveransekostnader.  Incoterms

 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER ble kvalitetssertifisert i 1992 iht. ISO 9001:2008 og miljøsertifisert i 2016 iht. ISO 14001:2004.  ISO-sertifikat (PDF)

K

 • Kombinert lastsikring

  I kombinert lastsikring brukes elementer fra både dekking og surring. F.eks. kan godset plasseres helt inn til kortveggen og surres med stropper. Dette er en lastsikringsmetode som brukes mye i praksis.
 • Kombinert trafikk

  For å gjøre transporten så miljøvennlig og kostnadseffektiv som mulig, kombineres i kombinert trafikk de ulike transportmidlene lastebil, tog og båt på en optimal måte.

  • Tog/båt for hovedruten (miljøvennlig transportløsning)
  • Lastebil for første og siste transportfase (fleksibel henting og levering)

  Kombinert trafikk

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY er Europas ledende børs for fullbiltransporter; det er LKW WALTERS internettplatform for transportpartnere.
  En viktig fordel med LOADS TODAY er at alle LKW WALTERS transportpartnere bare finner fullbiltransporter som LKW WALTER gir i oppdrag og betaler.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL er den engelske forkortelsen for "Less than Truck Load" (stykkgods).

O

 • Online-bestilling

  Oppdragene bookes gjennom den nettbaserte kundeportalen CONNECT.  Se også CONNECT.

P

 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (personlig verneutstyr)

  Disse symbolene indikerer krav om permanent bruk av personlig verneutstyr: Hjelm (EN 397), sikkerhetsbrille (EN 166/EN 166-3), hørselsvern (EN 352), heldekkende bekledning, varselsvest (EN 471), arbeidshansker(EN 388) og sikkerhetssko med stålhetter (EN 20345 S1)  - Video klipp personlig verneutstyr (PSA)

R

 • Rundtur-modell

  I rundkurs-modellen er transportforetakene våre stadig på vei mellom to av landene på runden (f.eks. Tyskland - Frankrike - Tyskland).

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  I 2005 slo LKW WALTER sammen områdene sikkerhet/helse, miljø og kvalitet. I 2008 innførte vi Security Management. Og siden det er disse brepene samlet under betegnelsen SHEQ.  SHEQ-Ledelse

 • Short Sea Shipping

  Short Sea Shipping står for godstransport på sjøen innenfor ett kontinent.
  For LKW WALTER er dette en mulig transportvei i kombinert trafikk.
 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS-vurderingen er et system som er utarbeidet av CEFIC, "European Chemical Industry Council" (samarbeidsorgan for Europas kjemiske industri).
  Vurderingen gjentas hvert 3. år og er et verktøy for å bedømme kvalitet, sikkerhet (personer og eiendom), miljøtiltak og CSR-tiltak i transport- og logistikkforetak på et felles grunnlag. LKW WALTER ble vurdert iht. SQAS første gang i 1995.
 • Stempling

  Stempling er en type lastsikring.

  Ved stempling blir godset lastet direkte og uten mellomrom inn til kantene i lasterommet (kortside, sidelem, støtter osv.).
  Stempling av XL-trailere regnes som en spesielt effektiv måte å sikre godsetpå.

 • Stropper

  Stropper brukes for å feste og sikre lasten.

  Prinsippielt skilles det mellom stropper med kort (ca. 350 daN spennkraft) stropper med lang skrallespenne (ca. 500 daN spennkraft).

T

 • Trailer-trucking

  Med trailer-trucking mener vi gjennomføring av første og siste fase i kombinert trafikk, dvs. trekk av LKW-WALTER-trailere fra lastestedet til kombiterminal/havn eller fra kombiterminal/havn til lossestedet.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (vekselflak)

  Vekselflak brukes hovedsakelig i kombinert trafikk skinne/vei.
  Våre egne vekselflak oppfyller økte krav til lastsikring. (Kontroll iht. EN 12642 XL). For tiden har vi flere enn 200 stk i bruk.  LKW WALTERS trailer-flåte

X

 • XL-trailere

  I motsetning til standard trailere, har XL-trailerne egenskaper som er gunstige for lastsikringen - f.eks. forsterket frontvegg, 4 dørlåser, forsterket kapell, minst 32 sidelemmer, kraftigere påbygg og forsterkede kapellvegger.

  Vår egen trailer-flåte består utelukkende av XL-trailere.  Se også EN 12642 XL.

^ - Top

På denne nettsiden bruker vi cookies for å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig. Når du bruker nettsiden godkjenner du samtidig at vi lagrer cookies. Du finner mer informasjon under: Bruksbetingelser