Hva som er god lastsikring avhenger av typen gods og begynner med emballasje som er egnet for transport, lastingen og hvordan godset stables og sikres. Bare godt pakket og stablet vare kan trygges og transporteres på en god og tafikksikker måte.

Kreftene som virker på godset under transport

Ved normal kjøring (inkl. harde oppbremsinger, akselerasjon, brå svingemanøvre og dårlige veier) virker sterke krefter på lasten.


Eksempel: 0,5 G til siden innebærer at en last med 10 tonn egenvekt kan presse med inntil 5 tonn mot presenningen: 0,5 g = 50 % av egenvekten.

Kreftene som påvirker lasten ved veitransport Kreftene som påvirker lasten ved veitransport

Kreftene som påvirker lasten ved veitransport

Kreftene som påvirker lasten i kombinert trafikk

Kombinert trafikk Kombinert trafikk

Rangering av jernbanevogner og rulling og krenging på skip gjør at lasten utsettes for større krefter enn ved trucking på veien.


Det gjør at kombinert trafikk stiller større krav til lastsikringen:


 • Siden trailerne ofte lastes mot kjøreretnignen på jernbanen, må lasten også sikres mot å forskyve seg bakover.
 • Vær nøye med riktig vektfordeling på traileren - unngå å samle lasten i front eller hekk
 • Kontroller alltid nøye at lasten er korrekt sikret før du overtar eller overleverer traileren i havnen/terminalen (f.eks. at stroppene er riktig strammet).

Kreftene som virker på godset i kombinert trafikk - jernbane

Kreftene som virker på godset i kombinert trafikk - jernbane Kreftene som virker på godset i kombinert trafikk - jernbane

Kreftene som virker på godset i kombinert trafikk - skip

Kreftene som virker på godset i kombinert trafikk - skip Kreftene som virker på godset i kombinert trafikk - skip

Typer av lastsikring

Tilpasset lastsikring; stempling

Ved stempling blir godset lastet direkte og uten mellomrom inn til kantene i lasterommet (kortside, sidelem, støtter osv.).
Stempling av XL-trailere regnes som en spesielt effektiv måte å sikre godsetpå.
Avhengig av typen gods kan godset stemples med hjelp av stropper og andre hjelpemidler. Gode metoder for sikring med stropper kan f.eks. være direkte/kryssurring eller loopsurring.

Lastsikring med låsing

Ved lastsikring med låsing surres lasten slik at tyngekraften fra godset økes og dermed gir bedre lastsikring.
Sikringskraft: Stroppene mister kraft når vinkelen blir mindre Sikringskraft: Stroppene mister kraft når vinkelen blir mindre

Kombinert lastsikring

I kombinert lastsikring brukes elementer fra både dekking og surring. F.eks. kan godset plasseres helt inn til kortveggen og surres med stropper. Dette er en lastsikringsmetode som brukes mye i praksis.
Sikring for kombinert trafikk - forover, til siden og bakover, med bruk av anti-skli matter Sikring for kombinert trafikk - forover, til siden og bakover, med bruk av anti-skli matter
Bildene som vises er piktogrammer. Du kan laste ned informasjonsblader med praktiske eksempler på lastsikringsmetoder iht. EN 12195-1 for forskjellige produktgrupper kan du få av din kontaktperson.

Videosnutt "Typer lastsikring"

Typer lastsikring play
True
http://www.lkw-walter.no/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Stropper og hjelpemidler for lastsikring

Nødvendig antall lastsikringsmidler (stropper, kantbeskyttelse, antisklimatter) i feilfri stand er en grunnforutsetning for effektiv lastsikring.
Stropp med langt skrallefeste Stropp med langt skrallefeste Spennkraftmåler Spennkraftmåler

Stropper og spennkraftmåler

Stroppenes fremste funksjon er å sikre lasten med kraft og uten tomrom. Fastsurringen øker tyngden og gir bedre sikring. Prinsippielt skiller man mellom:

 • Kort skrallefeste med ca. 350 daN (kg) spennkraft
 • Langt skrallefeste med ca. 500 daN (kg) spennkraft

Den effektive spennkraften avhenger av hvor hardt stroppen blir trukket til. Faktisk spennkraft finnes enkelt med en spennkraftmåler.

Videosnutt "Håndtering avspennbånd/stropper"

Håndtering avspennbånd/stropper play
True
http://www.lkw-walter.no/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjelpemiddel: Anti-skli matter og kantbeskyttelse

Anti-skli matter øker friksjonen. For lastsikring er dette bare en fordel for enkelte produktgrupper. På andre produkter kan de også ha en negativ effekt. (f.eks. at godset sklir på pallen, økt tippefare).


Kantbeskyttelse beskytter ikke bare lasten og stroppen, men er også et effektivt hjelpemiddel som den bidrar til jevnere fordeling av spennkraften.

Deres oppgaver og ansvar

Alt gods skal lastes og sikres slik at det også ved en full oppbremsing eller plutselig kjapp manøvrering ikke kan forskyve seg, velte, ruller eller falle av bilen.


Hvis noe ved lasten (f.eks. forpakning, tyngepunkt) gjør det vanskelig å bestemme hvilken lastsikringsmetode som er best, bør du be om anvisninger fra personalet som laster lasten.


Utover det er du forpliktet til følgende tiltak:

Sikring med stropp Sikring med stropp Lastsikring med stropper Lastsikring med stropper
 • Kontroll av lastfordelingen og lastsikring før turen starter.
 • Hvis det dreier seg om en forseglet trailer, kan den ved overhengende fare åpnes etter avtale med din LKW WALTER-kontaktperson.
 • Kjøringen må tilpasses lasten.
 • Husk at kombinert trafikk stilller spesielle krav til lastsikringen.
 • Lastsikring er viktig også på korte strekninger inne på fabrikksområdet.
 • Overhold de "10 gyldne reglene for lastsikring"

Videosnutt "Gyldne regler for lastsikring"

Gyldne regler for lastsikring play
True
http://www.lkw-walter.no/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Håndtering avspennbånd/stropper Håndtering av
spennbånd/stropper
Slik settes stroppeninn i skrallen Slik settes stroppen
inn i skrallen

Håndtering av lastsikringsutstyr

Pass på disse punktene:

 • I tillegg til de fastmonterte stroppene på traileren skal du alltid ha med minst fem ekstra sett (stropp og skrallefeste) samt tilstrekkelig mange kantbeskyttere i trekkvognen din.
 • Rull opp løse stropper som ikke er i bruk og oppbevar dem sammen med det andre lastsikringsutstyret (f.eks. kantbeskyttelsene) i trekkvognen! Ekstra lastsikringsutstyr kan du ta med til et av lastsikringsdepotene våre.
 • Under lastingen må du passe på at ingen plasserer lasten oppå fastmonterte stropper/ skraller som ikke er i bruk. Heng dem evt. opp.
 • Stropper og skrallefester med tydelige spor av slitasje skal ikke brukes. Kast dem.
 • Skrallene må ikke trykke mot presenningen. Det kan gjøre at lasten avvises på jernbanen.
 • Når du bruker jekkestropp er det viktig at stroppen settes riktig inn i skrallen (se bilde). Hvis lasten har skarpe kanter bruker du kantbeskyttelse for å beskytte stroppene.
^ - Top

På denne nettsiden bruker vi cookies for å gi deg en så god brukeropplevelse som mulig. Når du bruker nettsiden godkjenner du samtidig at vi lagrer cookies. Du finner mer informasjon under: Bruksbetingelser