Hva som er god lastsikring avhenger av typen gods og begynner med emballasje som er egnet for transport, lastingen og hvordan godset stables og sikres. Bare godt pakket og stablet vare kan trygges og transporteres på en god og tafikksikker måte.

Typer av lastsikring

Tilpasset lastsikring; stempling

Stempling av last: Sikring med paller i kjøreretningen Stempling av last: Sikring med paller i kjøreretningen

Ved stempling blir godset lastet direkte og uten mellomrom inn til kantene i lasterommet (kortside, sidelem, støtter osv.).
Stempling av XL-trailere regnes som en spesielt effektiv måte å sikre godsetpå.


Avhengig av typen gods kan godset stemples med hjelp av stropper og andre hjelpemidler.

Dekking med stropper Dekking med stropper

Lastsikring med låsing

Ved lastsikring med låsing surres lasten slik at tyngekraften fra godset økes og dermed gir bedre lastsikring.


Dette oppnår man bl.a. ved å surre med stropper.

Dekking og stempling kombinert Dekking og stempling kombinert

Kombinert lastsikring

I kombinert lastsikring brukes elementer fra både dekking og surring. F.eks. kan godset plasseres helt inn til kortveggen og surres med stropper. Dette er en lastsikringsmetode som brukes mye i praksis.


Bildene som vises er piktogrammer. Du kan laste ned informasjonsblader med praktiske eksempler på lastsikringsmetoder iht. EN 12195-1 for forskjellige produktgrupper kan du få av din kontaktperson.

Videosnutt "Typer lastsikring"

Typer lastsikring play
True
http://www.lkw-walter.no/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fysikalske grunnprinsipper for lastsikring

Kreftene som påvirker lasten ved veitransport

Ved normal kjøring (inkl. harde oppbremsinger, akselerasjon, brå svingemanøvre og dårlige veier) virker sterke krefter på lasten.


Eksempel: 0,5 G til siden innebærer at en last med 10 tonn egenvekt kan presse med inntil 5 tonn mot presenningen: 0,5 g = 50 % av egenvekten.Kreftene som påvirker lasten ved veitransport Kreftene som påvirker lasten ved veitransport

Friksjonsverdi µ (my)

 

Når lasten står på planet, oppstår det friksjon mellom godset og gulvet, som uttrykkes i friksjonsverdien. Den brukes til å beregne hvor mye godset vil bevege seg på planet og hvor mange stropper som trengs.

Stropper og hjelpemidler for lastsikring

Nødvendig antall lastsikringsmidler (stropper, kantbeskyttelse, antisklimatter) i feilfri stand er en grunnforutsetning for effektiv lastsikring.
Stropp med langt skrallefeste Stropp med langt skrallefeste Spennkraftmåler Spennkraftmåler

Stropper og spennkraftmåler

Stroppenes fremste funksjon er å sikre lasten med kraft og uten tomrom. Fastsurringen øker tyngden og gir bedre sikring. Prinsippielt skiller man mellom:

 • Kort skrallefeste med ca. 350 daN (kg) spennkraft
 • Langt skrallefeste med ca. 500 daN (kg) spennkraft

Den effektive spennkraften avhenger av hvor hardt stroppen blir trukket til. Faktisk spennkraft finnes enkelt med en spennkraftmåler.

Videosnutt "Håndtering avspennbånd/stropper"

Håndtering avspennbånd/stropper play
True
http://www.lkw-walter.no/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Hjelpemiddel: Anti-skli matter og kantbeskyttelse

Anti-skli matter øker friksjonen. For lastsikring er dette bare en fordel for enkelte produktgrupper. På andre produkter kan de også ha en negativ effekt. (f.eks. at godset sklir på pallen, økt tippefare).

Kantbeskyttelse beskytter ikke bare lasten og stroppen, men er også et effektivt hjelpemiddel som den bidrar til jevnere fordeling av spennkraften.

LKW WALTER har som standard 20 stopper i bilen. Anti skli-matter og kantbeskyttere er ikke med som standard. Kunden må utfra den aktuelle bruken bestemme hvilket lastsikringsprodukt som trengs.

Ansvaret for lastsikringen

CMR

CMR er det viktigste, juridiske grunnlaget for gjennomføring av internasjonale transporter og regulerer også ansvaret for lastsikringen.


Artikkel 17.4 b og c

Fraktfører er (...) fritatt for ansvar dersom tapet eller skaden oppstår som følge av en eller flere omstendigheter i forbindelse med disse faresituasjonene:

 1. Emballasjen er feil eller mangler, dersom godsets art tilsier at det skades ved feil eller manglende emballasje.
 2. Håndtering, lasting, stuing eller lossing av godset gjennomføres av avsender, mottaker eller en tredjemann som opptrer på vegne av avsender eller mottaker.
Ansvaret for lastsikringen

Ansvaret for lastsikringen reguleres av forskjellige juridiske dokumenter. Generelt er ansvaret for at lasten er korrekt sikret, delt mellom avsender (lastepersonalet) og fraktfører (sjåføren).


Transportsikker lasting

 • Godset go emballasjen må være i ordenmtlig stand og egnet for transport (stabil forpakning).
 • Paller og annet lasteutstyr må være i teknisk feilfri stand.
 • Lasten stues og sikres på en slik måte at den ikke kan forskyve seg, at skader unngås og at den ikke under noen omstendighet kan tippe eller falle av kjøretøyet.

Driftssikker lasting

 • Tillatt totalvekt må overholdes
 • Tillatte aksellaster må overholdes
 • Tillatte dimensjoner for kjøretøyet, inkl. last, må overholdes
 • Lastsikringstiltakene skal kontrolleres for effekt under transporten; f.eks. etterstramming av stropper
 • Kjøretøyets funksjon må ikke hindres av lasten (stuing på én side, tung last i én ende)

Standarder for lastsikring

EN-standardene gjelder overalt i EU. De fastlegger en internasjonal definisjon for enhetlig og korrekt lastsikring.

De mest relevante standardene for vårt område er:

 • NS EN 12195-1:2014 Bestemmelse av riktig lastsikring
 • NS EN 12642 Karosseristrukturer (L-/‚normal‘ eller XL-trailer)
 • DIN EN 12640 Surringspunkter (f.eks. holdekraft og plassering av surrepunkter på traileren)
Kombinert trafikk Kombinert trafikk

Lastskring i kombinert trafikk

I kombinert trafikk må lasten sikres mot sterk påvirkning i begge kjøreretninger (tog - 1G) og mot forskyvning til siden (skip 0,7 G). Traileren/vekselflaket kan bli plassert både med og mot kjøreretningen på togvognene.

XL-trailer vs. standard trailer

I motsetning til en standard trailer har XL-traileren egenskaper som hjelper lastsikringen - f.eks. forsterket frontvegg, sterkere påbygg og forsterkede sidepaneler. Vår egen, kranbare flåte består utelukkende av XL-trailere.

Eksperter på lastsikring

Hvordan lasten stues og sikres på beste måte, er avsenders ansvar. Avsender kjenner godset og emballasjen!


LKW WALTER gir IKKE ekspert-tips og heller IKKE råd til kunden eller lastepersonalet om optimaliserte eller riktige lastsikringstiltak!


Riktig lastsikring avhenger av typen gods og hvordan det er pakket. Derfor bør du ta kontakt med eksperter på området for å få en anbefaling for det aktuelle produktet du skal transportere.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Europakommisjonen
 • Forsikringseksperter
 • Rådgivere Lastsikring

Videre informasjoner:

^ - Top

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg så god brukeropplevelse som mulig. Ved å klikke på "Godta" gir du ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å hindre bruk av enkelte typer informasjonskapsler, kan du klikke her. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, finner du på Bruksbetingelser og Personvernanvisninger.

Godta