Hva er Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) er internasjonale, standardiserte handelsklausuler. De sammenfattes og utgis av Det internasjonale handelskammeret, ICC (aktuell versjon: Incoterms 2010). Partene i en handel (selger, kjøper), kan avtale klausuler fra Incoterms. Incoterms regulerer leveringsforpliktelsene mellom selger og kjøper i en salgskontrakt, spesielt med tanke på risikoansvar og leveransekostnader.

Hva reguleres med Incoterms?

Når det avtales en leveranseklausul reguleres i første rekke disse forholdene mellom partene:
Tid og sted for overdragelse av risiko for mulig ødeleggelse (evt. skade, tap, tyveri osv.) av godset


Fordeling av leveransekostnadene


Plikter i forbindelse med hhv. eksport- eller importfortolling

Hvilke Incoterms finnes?

Du finner en oversikt nedenfor:
Dette er et kort sammendrag som ikke gjengir helheten av avtalepartenes rettigheter og plikter.

Om Incoterms for veitransport

EXW Ex Works / fra fabrikk til (... angitt sted)

Selger bærer ikke risiko eller kostnader etter utlevering fra fabrikk/lager. Selger er ikke forpliktet til å sette varene på et transportmiddel som henter; heller ikke for å klargjøre varene for eksport (tollklarering) dersom dette er nødvendig.
EXW Ex Works / fra fabrikk til

FCA - Free Carrier / fritt levert fraktfører (... angitt sted)

Kjøper overtar kostnader og risiko fra overlevering til fraktfører på avgangsstedet. Selger forplikter seg til lasting på en lastebil som henter og hvis nødvendig å klargjøre varen for eksport (eksportfortolling).
FCA - Free Carrier / fritt levert fraktfører

CPT - Carriage paid to / fraktfritt til (... angitt sted)

Selger må inngå en transportavtale og bærer kostandene fram til angitt sted. Hvis nødvendig, skal selger tollklarere varene for eksport (eksportfortolling). Kjøper overtar risikoen (tap, skade) ved overlevering av varene til første fraktfører på avgangsstedet. En eventuell importfortolling må gjennomføres av kjøper!
CPT - Carriage paid to / fraktfritt til

CIP - Carriage and Insurance paid / fraktfritt forsikret til (... angitt sted)

Selger må inngå en transportavtale og bære kostandene fram til angitt sted. Hvis nødvendig, skal selger tollklarere varene for eksport (eksportfortolling). Selger forsikrer også de risiko som bæres av kjøper (tap, skade). Kjøper overtar risikoen (tap, skade) ved overlevering av varene til første fraktfører på avgangsstedet. En eventuell importfortolling må imidlertid gjennomføres av kjøper!
CIP - Carriage and Insurance paid / fraktfritt forsikret til

DAT - Delivered at Terminal / levert på teminal (... angitt terminal i bestemmelseshavn/-sted)

Selger bærer kostnader og risiko fram til angitt terminal/sted, inklusive lossing fra ankommende transportmiddel. Eventuell importfortolling overtas av kjøper!
DAT - Delivered at Terminal / levert på teminal

DAP - Delivered at place / levert på angitt sted (... angitt sted)

Selger leverer varen på transportmiddelet, klar for lossing, til kjøper på angitt sted importlandet og har risikoansvar fram til det. Importfortolling og lossing overtas av kjøper!
DAP - Delivered at place / levert på angitt sted

DDP - Delivered Duty paid / levert og fortollet til² (... angitt sted)

Selger leverer varen på transportmiddelet, importklarert (tollbehnadlet) og klar for lossing, til kjøper på angitt sted importlandet og har risikoansvar fram til det. Selger er også forpliktet til å betale alle gebyrer og tollformaliteter samt for eksport og import. Lossingen overtas av kjøper!
DDP - Delivered Duty paid / levert og fortollet til²
² Hvis partene ønsker å utelukke enkelte av importavgiftene for varen fra selgers forpliktelser (f.eks. mva), skal dette nevnes eksplisitt i et tillegg til kjøpsavtalen (originaltekst finnes i Incoterms 2000) eller det avtales DAP.

Videre informasjoner:

^ - Top

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg så god brukeropplevelse som mulig. Ved å klikke på "Godta" gir du ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å hindre bruk av enkelte typer informasjonskapsler, kan du klikke her. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, finner du på Bruksbetingelser og Personvernanvisninger.

Godta