SHEQ-Ledelse

Safety/Security - Health - Environment - Quality

"Vårt mål er å kunne tilfredsstille våre kunders ønsker og behov på en bedre måte enn det våre konkurrenter kan."

Vår grunnleggers motto
Det integrerte ledelsessystemet samler alle prosesser, metoder og instrumenter i én enhetlig struktur, som er nødvendig for å kunne fylle alle oppgavene som finnes på områdene helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

I HMSK-ledelsen sitter også medarbeidere fra transportpartner-systemet, som ivaretar områdeovergripende oppgaver direkte, uten mellomledd.

Vår historiske tidslinje

For mer enn 25 år siden startet vi det kvalitetsstyringssystemet som er grunnlaget for dagens HMSK.
Sertifikat ISO 9001:2008 Sertifikat ISO 9001:2008 SHEQ-Report 2006 SHEQ-Report 2006 Company report 2016 Company report 2016 Sertifikat ISO 14001:2004 Sertifikat ISO 14001:2004

1990
Vi starter arbeidet med et kvalitetsstyringssystem

1992
Vi får ISO 9002:1987-sertifisering 

1995
Starten på bedriftens miljøstyringssystem 

1996
Implementering av et Helse og Sikkerhet-system 

1997
SQAS-godkjenning (EU: Safety and Quality Assessment for Sustainability)) 

2000
Utvikling av det omfattende transportpartner-management systemet; transportpartnerne integreres i styringssystemene våre 

2004
Vi underskriver "European Road Safety Charter" 

2005
Vi legger sammen områdene helse, miljø, sikkerhet og kvalitet til et integrert styringssystem - et såkalt HMSK-system - og oppnevner en egen HMSK-ledergruppe.

2008
Vernetiltak (security) innlemmes i bedriftens HMSK-system (helse, miljø, sikkerhet, vern, kvalitet)

2009
Vi slutter oss til det europeiske initiativet om bærekraftig drift, "Responsible Care"

2010
AEO-F sertifisering (Authorised Economic Operator Customs and Security)

2011
Startskudd for "Suksess gjennom kvalitet" - et initiativ som omfatter hele gruppen

2012
I samarbeid med DEKRA setter vi fart på sjåføropplæringen i kombinert trafikk (FIT) med fokus på service, sikkerhet, lastsikring

2013
Vi implementerer etiske retningslinjer

2014
Vår CSR-performance ("Silver Level") vurderes for første gang av den globale CSR-plattformen ECOVADIS.

2015
Utarbeidelse og kontroll av et HACCP-konsept (Hazard Analysis and Critical Control Points) for transport av emballerte næringsmidler.

2016
Sertifisering av miljøstyringssystemet iht. ISO 14001

2018
CSR-Performance vurdering „GOLD Level“ fra ECOVADIS

HMSL-ledelsens oppgaver

Oppgavene til HMSL-ledelsen hos LKW WALTER er både krevende og varierte:
 • Møter med konsernledelsen hver 6. måned
 • Saksavhengig deltagelse på møter med ledelsen i frakt- og salgsavdelingene
 • Månedlige møter i HMSK-ledergruppen
 • Organisering og gjennomføring av fagkurs og workshops
 • Coaching av medarbeidere
 • Organisering og gjennomføring av internkontroll
 • Eksterne audits (kunder og organisasjoner)
 • Risikostyring: Analyse av hendelser, utvikling av forebyggende tiltak.
 • Støtte til tansportpartner-ledelsen
 • Koordinering av CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
 • Resertifisering av styringssystemene
 • Help-desk i nødsituasjoner
 • Planlegging, gjennomføring og kontroll av relaterte prosjekter (f.eks. oppbygning av sceurity-ledelse; vernetiltak), innlemmelse av andre Shared Services
 • Deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper (harmonisering av normer, utvikling og forbedring av standarder osv.)

Erklæringer fra bedriftsledelsen

Bla PDF Størrelse
Sosialt ansvar 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB
Miljøpolitikk 1,50 MB

Samarbeid med organisasjoner

LKW WALTER er involvert i utallige arbeidsgrupper knyttet til internasjonale organisasjoner og har som mål å utvikle felles standarder for sikkerhet, helse, miljø og kvalitetssikring i hele Europa.


Videre informasjoner:

^ - Top

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg så god brukeropplevelse som mulig. Ved å klikke på "Godta" gir du ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å hindre bruk av enkelte typer informasjonskapsler, kan du klikke her. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, finner du på Bruksbetingelser og Personvernanvisninger.

Godta